23-25.10.2009 Szkolenie członków KU AZS woj. Lubelskiego – Krasnobród

  W Krasnobrodzie odbyło się szkolenie działaczy KU AZS organizowane przez Klub Środowiskowy AZS
w Lublinie. Nasz KU reprezentowany był przez Emila Hołysza i Ewę Głaz. Tematyką spotkania były
zbliżające się kompanie sprawozdawczo-wyborcze, kalendarz imprez sportowych i udział w
poszczególnych imprezach turystyczno-sportowych w roku akademickim 2009/2010, oraz tematy
wewnątrzorganizacyjne.