16.11.2009 Zebranie sprawozdawczo – wyborcze w KU AZS PWSZ Chełm

  Późnym popołudniem w Sali Senatu odbyło się zebranie, na którym podsumowano osiągnięcia sportowe z ostatnich dwóch lat, ustalono plany na dalszy rozwój sportowy i organizacyjny naszego Klubu. Podczas spotkania wybrano nowy zarząd KU AZS PWSZ. Według zaleceń Klubu Środowiskowego zmniejszono liczebność zarządu. Wsród nowych władz zasiadło kilku aktywnie działających studentów, którzy będą wspierać działania bardziej doświadczonych członków naszego Klubu. Skład Nowych Władz można przeczytać w zakładce Zarząd.