Ergometr wioślarski – 7 grudnia 2019 r.

Obiekt sportowy Politechniki Lubelskiej

Klasyfikacja drużynowa mężczyzn:

  1. PL Lublin
  2. UP Lublin
  3. PWSZ w Chełmie
  4. UMCS Lublin
  5. UM Lublin
  6. KUL Lublin