21.11.2005 Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze KU AZS PWSZ

    W dniu 21 listopada 2005r odbyło sie walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze KU AZS PWSZ. W planie zebrania znalazły się:
sprawozdanie Zarządu KU AZS PWSZ z działalnosci w roku akademicki 2004/2005, wybór nowych władz KU AZS PWSZ, przyjęcie planu pracy w roku akademickim 2005/2006.

W zebraniu uczestniczyło 60 człoków i sympatyków sportu akademickiego.