Ergometr wioślarski – 09 grudnia 2018 r., obiekt sportowy Politechniki Lubelskiej

Klasyfikacja drużynowa mężczyzn:

1. UM Lublin
2. UP Lublin
3. Politechnika Lubelska
4. PWSZ Chełm
5. KUL Lublin
6. WSSP Lublin

Klasyfikacja drużynowa kobiet:

1. KUL Lublin
2. UP Lublin
3. UM Lublin
4. UMCS Lublin
5. Politechnika Lubelska
6. PWSZ Chełm
7. WSNS Lublin

Wyniki Indywidualne kobiet waga lekka:

8. Dworak Anna – PWSZ Chełm
9. Stańskowska Adrianna – PWSZ Chełm

Waga open kobiet:

11. Roczon Daria – PWSZ Chełm