26-28. 10. 2007 Szkolenie organizacyjne KU AZS

  W Kazimierzu nad Wisła odbyło się szkolenie organizacyjne dla uczelnianych klubów AZS.

W szkoleniu brał udzial wiceprezes ds. sportowych KU AZS PWSZ mgr Krzysztof Łoś.

Szkolenie zorganizowane zostało przez KU AZS UMCS Lublin.