17.11.2011 Zebranie sprawozdawczo – wyborcze w KU AZS PWSZ Chełm

  Zebranie na którym podsumowano osiągnięcia sportowe z ostatnich 2 lat, ustalono plany na dalszy rozwój sportowy i organizacyjny naszego klubu. Podczas spotkania wybrano nowy zarząd KU AZS PWSZ. Według zaleceń Klubu Środowiskowego zmniejszono liczebność zarządu. Wśród nowych władz zasiadło kilku aktywnie działających studentów, którzy będą wspierać działania bardziej doświadczonych członków naszego Klubu. Skład nowych władz można przeczytać w zakładce 'Zarząd’.